Bijles Frans

Bent u er ook van overtuigd dat het niveau van het Frans dat uw kind aangeboden krijgt, niet aan uw verwachtingen of aan die van de arbeidsmarkt beantwoordt? Of twijfelt u aan de methode waarop uw kind momenteel Frans leert met de huidige werkboeken? Is dat wel de juiste manier? Wordt er wel genoeg tijd besteed in het basis- en secundair onderwijs of vindt u dat uw kind extra ondersteuning kan gebruiken buiten de klasmuren?

Systeem

TRADOUKTIONS heeft een systeem om uw kind te begeleiden, zodat het met meer zelfvertrouwen Frans durft te spreken, zijn/haar achterstand kan inhalen en gepersonaliseerd extra uitleg krijgt in een rustige omgeving. De grammatica, conversatie en woordenschat van uw kind kunnen waarschijnlijk een boost gebruiken? Tijdens de lessen op school is men vaak slaaf van het behalen van de eindtermen en heeft de leerkracht soms geen tijd om elke leerling individueel bij te sturen of om dieper in te gaan op moeilijkere materie.

Full service

TRADOUKTIONS helpt uw kind mee op weg en komt zelfs aan huis, als u dat wenst. Misschien bent u immers een helikoptermama/-papa die geen tijd meer heeft om naast de verplaatsingen naar school, muziek- of sportactiviteiten er ook nog eens die extra ritten naar de bijles bij te nemen? Heeft u bijna op alle vragen met “ja” geantwoord, doe dan een beroep op TRADOUKTIONS, de privébijles (aan huis), waardoor uw kind spoedig vooruitgang zal boeken.

Privéles

Uw kind hoeft zijn vinger hier niet op te steken en wordt evenmin over het hoofd gezien, daar het bij TRADOUKTIONS het volle uur de volle aandacht krijgt. De focus ligt op uw kind.

Ik ben een juf die geen punten géeft, maar ervoor zorgt dat uw kind punten kríjgt en met meer zelfvertrouwen in de Franse taal klaargestoomd wordt voor het "echte" leven.

Kostprijs bijles:

  • € 35/uur (normaal tarief of online)
  • € 40/uur (aan huis: regio Kalmthout)